Trascendir la patologia del passat

Salut Mental

► Hem de fugir de les “etiquetes”, que són estigmatitzadores i paralitzants.

Resulta de gran ajuda parar-se a analitzar el tipus de discurs quan ens dirigim als malalts en procés de rehabilitació. El nostre discurs es troba estretament lligat amb la nostra mirada. Per tant, hem ensinistrar en nosaltres una mirada que vagi més enllà de la història explicada i sigui capaç de començar a dibuixar les possibilitats segrestades en l’altre.

D’aquesta manera, sent capaços de transcendir el passat de cada membre del grup, podem operativitzar l’actitud de l’acceptació incondicional, entenent aquesta des de la perspectiva de ser capaç de veure les qualitats que hi ha en l’altre i fiant-nos dels seus recursos per afrontar la situació. No neguem el passat, però entenem que mirar cap a aquest passat, si no és per aprendre d’ell, no serveix d’ajuda per construir el futur.

Per ser capaç de veure un futur de possibilitats, hem de fugir de les “etiquetes”, que són estigmatitzadores i paralitzants. Expressions del tipus “és un individu conflictiu” , “és un mentider” , “és un gandul” … són “etiquetes” que tradueixen la nostra manera de veure l’individu i que anem a transmetre tant de manera verbal com no verbal. I , per descomptat, si anem a poder rastrejar les seves competències o recursos.

D’altra banda la utilització de “etiquetes” presenten una sèrie de riscos. Per això serà convenient evitar-les en el nostre discurs i desmuntar quan siguin altres membres de l’equip qui les utilicen. Una manera de desmuntar-les és donant arguments que contradiguin aquesta “etiqueta”.

Etiquetar és no deixar avançar al malalt cap al seu futur és ancorar en el seu passat, infringint dolor, són cops baixos, que en el nostre estat , ens fan mal de manera especial, pot arribar a trencar un procés de recuperació, ja que l’autoestima no la tenim recuperada com per afrontar-la. Qui les utilitzi com excusa o com a insult en una discussió, és una maldat des del punt de vista terapèutic, ja que el dany que infringeix és innecessari, quan es tracta d’éssers humans en procés de recuperació.

Escrit en NoticiasyOcio.es

per Fernando Reyes Crespo, Llicenciat en Dret.
Terapeuta en Drogodependència.
Gràcies amic Fernando!