Segons la DSM IV

El retard mental és un trastorn definit per la presència d’un desenvolupament mental incomplert o detenit, caracteritzat principalment pel deteriorament de les funcions concretes de cada època del desenvolupament i que cotribueixen al nivell global de la intel·ligència, com ara les funcions cognoscitives, les del llenguatge, les motrius i la socialització.

El retard mental pot acompanyar-se de qualsevol altre trastorn somàtic o mental.