Seguim parlant de la droga permesa i l’error de l’educació social.

Els joves comencen a prendre alcohol als 13 anys

La majoria dels nois i noies comencen a consumir begudes alcohòliques amb amics per provar i els pares que saben que els seus fills consumeixen, solen autoritzar-ho.

Els joves s’inicien en el consum d’alcohol amb amics.

Universia

Gairebé set de cada deu professors no parla sobre el consum d’alcohol en les xerrades mantingudes amb els pares.

Un de cada deu joves d’entre 12 i 18 anys consumeix alcohol cada semana.Además, l’edat mitjana en què els adolescents comencen a beure és de 13,7 anys encara que els pares creuen que l’inici és als 15 anys, segons el estudi “Joventut i Alcohol” realitzat per la Fundació Pfizer.

El 56,1% dels enquestats va dir començar a beure amb amics i ho fan en gran part per “provar” al 37,1% dels casos.

Un de cada deu joves d’entre 12 i 18 anys consumeix alcohol cada setmana, i poc més d’un terç, almenys un cop al mes, mentre que les taxes s’eleven entre els joves de 16 i 18 anys fins a un 22,8 % i 61,7%, respectivament.

El 17,7% dels nois diu haver-se emborratxat en l’últim any, percentatge que ascendeix a gairebé un 50% entre els que tenen entre 16 i 18 anys mentre que els pares ho creuen així només en un 5,2%.

Quant a les begudes alcohòliques que consumeixen amb més freqüència el cap de setmana, el 55,2% opta per licors d’alta graduació mentre que els seus pares creuen que és així en el 36,8% i, en general, aquests indiquen unes taxes inferiors a les declarades pels seus fills. El 24,1% dels pares pensa que els seus fills no compren alcohol, però només el 12,7% dels joves diu no fer-ho. El 39,4% va dir que l’adquireix en grans o mitjanes superfícies, el 19,9% en bars i el 11,3% en botigues de “xinesos”.

Els joves solen beure en carrers, places o parcs, així ho afirma el 41,5% dels entrevistats i el 33,1% en una casa, pròpia o aliena.

Segons l’estudi, només un de cada quatre joves que consumeix alcohol voldria deixar de beure o, almenys, reduir el seu consum, tot i que la majoria d’ells afirma estar suficientment informats sobre els seus efectes i els problemes que causa.

La majoria dels entrevistats diu no parlar mai o gairebé mai amb els seus pares sobre el consum d’alcohol, cosa que es produeix en major mesura entre els joves de 12 a 15 anys, que entre els que superen aquesta edat.

En general els professors parlen amb els seus alumnes d’aquests temes: el 10,4% moltes vegades, el 16,6% bastants vegades i el 57,4% algunes vegades.

En aquest sentit, gairebé set de cada deu professors asseguren que no tracta aquest assumpte en les converses mantingudes amb els pares dels estudiants. A més, un de cada tres diu haver detectat a classe falta d’atenció o baix rendiment a causa del consum d’alcohol.

Quant a les mesures per reduir la problemàtica, els professors donen prioritat màxima al paper de la família, molt per sobre del que podrien jugar els poders públics o els mateixos centres d’ensenyament.

L’estudi va ser realitzat en base a 1.675 entrevistes realitzades a joves espanyols d’entre 12 i 18 anys, pares i mares, així com a professors d’ESO i Batxillerat.