Trastorns de la conducta alimentària.

Trastorns no orgànics del somni.

Disfunció sexual no orgànica.

Trastorns mentals i del comportament en el puerperi no clasificats en altre lloc.

Factors psicològics i del comportament en trastorns o malalties clasificats en altre lloc.

Abús de substàncies que no provoquen dependència.

Trastorns del comportament associats a disfuncions fisiològiques i a factors somàtics sense especificación.