En Ammbar estem d’acord amb el següent article:

Les malalties mentals són les que més mal causen a la nostra qualitat de vida

La depressió és el trastorn mental més estès a tot el món . ( Corbis )

Escrit per Miguel Ayuso
Fins fa molt poc , la major part dels treballs estadístics que es realitzaven sobre l’estat de salut de la població se centraven en associar malalties amb mortalitat , però , a mesura que augmenten els anys que vivim, no només ens hem de preocupar per allò que pot matar-nos , sinó també per les malalties que , malgrat no ser fatals , minen la nostra qualitat de vida .
Un nou estudi , publicat avui a The Lancet , arriba a una conclusió que hauria de fer que ens replantegem seriosament la manera en què enfoquem les polítiques sanitàries a tot el món . Els trastorns mentals i les addiccions van ser, en 2010 , la major causa de malaltia no fatal del món (responsables del 22,8 % dels trastorns ) , malgrat que, de mitjana , els països desenvolupats destinen menys del 2% del seu pressupost sanitari a combatre-les.
Aquest és el major informe estadístic elaborat mai sobre l’impacte de les malalties mentals i l’abús de substàncies a nivell mundial. La malaltia mental i l’abús de substàncies són responsables del 7,4% d’anys de vida saludable ( DALY , per les sigles en anglès ) que es van perdre el 2010 a tot el món , un impacte més gran que , per exemple , el virus de la SIDA , la diabetis , la tuberculosi o els accidents de trànsit . En termes absoluts , es tracta de la cinquena causa d’afecció al món , només superada per les malalties cardiovasculars , les infeccions i els trastorns neonatals (el impacte és particularment elevat al tercer món ) i el càncer .
L’informe, elaborat per un equip de científics dels EUA i Austràlia liderat pel professor Harvey Whiteford , part de comparar les dades del macroestudi Global Burden of Disease 2010 ( GBD ) , el més gran fet en la història sobre malalties , accidents i esperança de vida , amb centenars d’estudis sobre malaltia mental i addiccions elaborats entre 1980 i 2010 . Es tracta , doncs , del més gran informe estadístic elaborat mai sobre l’impacte de les malalties mentals i l’abús de substàncies a nivell mundial , que ofereix dades sobre la prevalença , la morbiditat i l’impacte d’aquests trastorns en 187 països .

Les malalties mentals , les grans oblidades
Quan es va publicar el GBD 2010 , al desembre de 2012 , les malalties mentals van passar pràcticament desapercebudes malgrat que, com insisteix l’estudi liderat per Whiteford , són els trastorns que tenen un major impacte en la salut a tot el món . El problema és que , a l’hora d’elaborar els informes mèdics , la malaltia mental mai es registra com una causa de mort , encara que sigui el seu principal responsable. Al mateix GBD , les morts prematures ocasionades pels trastorns mentals han estat anotades amb relació a la causa física de la mort , encara que, com insisteixen els investigadors , aquesta hagi estat provocada per la malaltia mental . D’acord al protocol de l’ GBD els suïcidis són registrats com lesions , encara que la majoria són el resultat últim d’un trastorn mental . D’altra banda, només les sobredosis són registrades com morts ocasionades per l’abús de drogues il·legals , quan és sabut que l’abús de substàncies provoca la mort per moltes altres vies.
En tot els països , l’estigma que envolta les malalties mentals i l’abús de substàncies constreny l’ús dels recursos disponibles. Els autors creuen que cal canviar l’enfocament a l’hora d’estudiar els trastorns mentals i les addiccions ja que només donant-nos compte de la importància real que tenen , podrem tractar eficaçment aquests. “Malgrat els costos personals i econòmics , i fins i tot en els països desenvolupats , el tractament sol començar molts anys després que aparegui el trastorn” , assegura el doctor Whiteford a la nota de presentació de l’estudi . “En tot els països , l’estigma que envolta les malalties mentals i l’abús de substàncies constreny l’ús dels recursos disponibles i provoca ineficiències en la distribució del finançament i les intervencions” .
Segons un estudi elaborat el 2004 pel doctor Koen Demyttenaere entre el 35 % i el 50 % dels pacients amb seriosos desordres mentals no han rebut tractament en l’últim any , una xifra que s’eleva a entre el 76 i el 85 % en els països en desenvolupament.

L’abús de les drogues i l’alcohol augmenta a tot el món
Entre 1990 i 2010 l’impacte dels trastorns mentals i les malalties derivades de l’abús de substàncies ha crescut un 37,6 %. En el cas de les malalties mentals , gran part d’aquest augment es deu , senzillament , al creixement de la població , però, la prevalença de la dependència a l’alcohol , els opioides i la cocaïna ha crescut ” notablement” . Si bé els trastorns mentals i l’abús de substàncies provoquen en conjunt un gran impacte en els anys que vivim amb un bon estat de salut , són les drogues les responsables del major nombre de morts . Segons el GBD , el 2010 els trastorns mentals i l’abús de substàncies van ser responsables de 232.000 morts a tot el món , però d’aquestes 181,1% són atribuïbles en exclusiva a les drogues .
Per regions és l’impacte dels trastorns alimentaris i el consum de drogues és que més varia d’una zona a otra. De entre tots els trastorns és la depressió el que major impacte causa: és responsable del 40,5% del total dels DALY . Després d’aquesta es troba l’ansietat (14,6 %) , les malalties relacionades amb el consum de drogues il·legals (10,9 %) , les malalties relacionades amb l’alcohol (9,6 %) , l’esquizofrènia (7,4 %) , els trastorns generalitzats del desenvolupament com l’autisme o la síndrome d’Asperger (4,2 %) , els trastorns de conducta infantil ( 3,4% ) i , finalment, els trastorns alimentaris (1,2 %) .
L’estudi també analitza l’impacte que per edat , sexe i regions tenen els diferents trastorns . La malaltia mental té un impacte especialment elevat en els adolescents , sent la franja d’edat compresa entre els 10 i els 29 anys la que presenta un major nombre de trastorns , amb molta diferència sobre la resta d’edats .
Per regions és l’impacte dels trastorns alimentaris i el consum de drogues el que més varia d’una zona a una altra , sent molt més elevat en el món desenvolupat . Per contra , els trastorns generalitzats del desenvolupament o els trastorns de conducta infantil són similars a tot el món. L’impacte de la depressió és molt més gran en el món desenvolupat , però els autors creuen que això es deu a un problema de diagnòstic , ja que en molts llocs fora d’Europa i Amèrica del Nord la depressió no es registra com a tal , ja que només es tenen en compte les malalties físiques que resulten d’aquesta.

www.elconfidencial.com

Copiat a travès de Feafes Cáceres. Gràcies.