Aquest trastorn es caracteritza per distorsions fonamentals i típiques de la percepció del pensament i de les emocions, aquestes últimes en forma de embotament o manca d’adeqüació de les mateixes.

En general, es conserven tant la claredat de la conciència com la capacitat intel·lectual, encara que amb el pas del temps poden presentar-se déficits cognoscitius.