La majoria dels trastons mentals orgànics poden començar a qualsevol edat, excepto potser durant la primera infància.

A la pràctica, la majoria d’aquests trastorns tendeixen a començar en l’edat adulta.

Alguns d’aquests trastorns són aparenment irreversibles i progressius i altres són transitoris o responen a tractaments específics.