La depressió sense tractament té un alt cost físic i mental. Busca ajuda a temps!

per Doctora Aliza • 24 maig 2013

Publicat a: Estrès i Salut Mental

Com si perdre l’alegria i l’entusiasme per la vida no fos suficient, i no en tingués prou tampoc sostreure l’energia per realitzar les tasques diàries, la depressió clínica es porta molt més si no se la combat amb el tractament adequat: també redueix altres beneficis de salut guanyats a base de la moderació en la dieta o mitjançant l’exercici. Vas a deixar que et segueixi robant la salut?
Viure vol dir haver de enfrontar situacions doloroses i difícils i adés: la pèrdua d’un ésser estimat, pressions laborals, problemes familiars o d’índole econòmica. És normal sentir-se decaigut i sense ànims, fins i tot trist i fins desesperat davant d’una crisi, però només temporalment.
Quan la tristesa, el desànim i la desesperança no se superen, perduren per mesos i fins empitjoren amb el pas del temps, la persona pot patir una depressió clínica o crònica, condició que afecta no solament la seva vida emocional, el seu treball i relacions personals, sinó fins a la seva salut física. Rebre el tractament adequat el més aviat possible, és fonamental per controlar la depressió.
Un estudi realitzat a la Duke University Medical Center, a Carolina del Nord, Estats Units, afegeix una raó més per buscar ajuda mèdica: les persones amb depressió crònica sense tractament podrien veure privades de certs beneficis de salut obtinguts d’un estil de vida saludable, com la moderació en el consum d’alcohol, o fer exercici amb regularitat.
Per arribar a aquestes conclusions, els investigadors van examinar els nivells d’activitat física i el consum d’alcohol de més de 200 adults, no fumadors i amb bona salut, sense prèvia història o diagnòstic de patir d’una malaltia mental. No obstant això, les avaluacions prèvies van revelar que un 4.5 per cent dels participants reunien els criteris per considerar-los amb depressió. A més, van analitzar els nivells de la proteïna reactiva-C (CRP en la sigla en anglès) en mostres de sang dels participants. La proteïna reactiva-C es mesura per poder predir el risc de desenvolupar malaltia cardíaca i altres condicions inflamatòries cròniques en el futur. Aquest tipus de proteïna també podria jugar un paper important en la formació de la placa que s’acumula i pot arribar a obstruir (tapar) les artèries.
Diverses investigacions prèvies ja han demostrat que l’exercici realitzat de forma habitual i el consum moderat d’alcohol (una beguda al dia en el cas de les dones i dos en el dels homes), ajuden a reduir la inflamació i per tant, a disminuir el risc de malaltia cardíaca i la diabetis tipus 2. D’altra banda, la diabetis s’associa amb nivells més alts de CRP, és a dir, a major inflamació, així com amb un major risc de malaltia cardíaca.