Trastorns hipercinètics.

Trastorns dissocials.

Trastorns dissocials i de les emocions mixtes.

Trastons de les emocions de començament habitual en la infància.

Trastorns del comportament social de començament habitual en la infància i l’adolescència.

Trastorns de tics.

Altres trastorns de les emocions i del comportament de començament habitual en la infància i l’adolescència.