Més suïcidis que assassinats

Organització Mundial de la Salut

El proper 10 de setembre la Organització Mundial de la Salut ( OMS ) i l’Associació Internacional per a la Prevenció del Suïcidi ( IASP ) Copatrocinen la celebració del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi , enguany amb el lema “El prejudici: una barrera important per a la prevenció del suïcidi”.

Els experts en salut mental coneixen molt bé que els trastorns afectius, i sobretot la depressió , són els que tenen una vinculació més estreta amb aquest fenomen. Així, la depressió augmenta 20 vegades el risc que es produeixi, de manera que, segons els estudis de Guze i Robins, i Goodwin i Jamison, fins a un 15% dels pacients amb un trastorn depressiu major poden arribar a suïcidar-se. Així mateix, s’estima que el trastorn bipolar augmenta 15 vegades el risc, mentre que la distímia és un factor que multiplica el risc per 12 respecte a la població general.

Els experts també saben d’altres trastorns mentals que tenen una forta correlació amb el suïcidi. En els seus treballs, Harris i Barraclouh van comprovar que hi ha 8,5 vegades més perill a malalts amb esquizofrènia, i entre 6 i 10 vegades, en els pacients amb ansietat.

De la mateixa manera, l’alcoholisme, i en menor mesura altres drogodependències, és també un factor que multiplica fins per 6 el risc i que actua com precipitant de les conductes suïcides. De fet, s’estima que l’abús de l’alcohol és un element present en, almenys, un de cada tres casos.

Per tant, una gran proporció de les persones que es treuen la vida pateixen malalties mentals. No obstant això, l’OMS crida l’ atenció sobre el fet que molts d’aquests malalts no reben l’atenció psiquiàtrica adequada a causa de l’estigma social associat amb la malaltia mental i amb la ideació i la conducta suïcides. Aquest estigma, que és una manera de discriminació i que està profundament arrelat en la majoria de les societats i en moltes famílies per diversos prejudicis o per ignorància, dificulta en gran mesura el tractament que necessitarien rebre persones amb malalties mentals i/o pensaments o impulsos suïcides.

No obstant això, suposa un problema de salut pública de primer ordre en tots els països. Segons les xifres que ofereix l’OMS, el suïcidi és la primera causa de mort violenta al món.

Encara que costi de creure, el nombre de vides que es perden cada any al món per suïcidi supera el nombre de morts per homicidis i el nombre causat per les guerres, sumats junts. Per cada dues persones assassinades, tres moren per suïcidi. Cada any es treuen la vida un milió de persones al món, el que equival a un suïcidi cada 40 segons. I , per a l’any 2020 , les estimacions de l’OMS preveuen que la xifra mundial arribarà al milió i mig. A més es calcula que, cada any, 20 milions d’éssers humans intenten suïcidar-se. Això sense comptar els accidents mortals inexplicables i els parasuicidios ( conductes de risc al volant , autolesions , sobredosi de drogues, no prevenció en el contagi de malalties infeccioses … ) .

Aquestes xifres posen de manifest la magnitud d’aquest problema de salut pública mundial que demana ja una resposta decidida en la qual hem d’estar involucrats tots perquè a tots ens afecta.

L’important és saber també que en la majoria de les ocasions el suïcidi es pot prevenir si s’estableixen els mitjans d’ajuda adequats, perquè gairebé totes les persones amb ideació suïcida donen avisos de les seves intencions.

de elperiodicodigital.mx
Fernando Alberca Vicente
06/09/2013

Font: Publicat amb autorització del Centre de Col·laboracions Solidàries ( CCS )
A través de Roberto Daniel Durán. Gràcies!